INVESTEER IN JE TOEKOMST ?? Hoe ga jij om met wat je van God krijgt? Wat doe jij met jouw talent, tijd en geld? ⌚️?
In de dankdagpreek hoor je hoe je die dingen bewust, eerlijk en dankbaar kan investeren in je toekomst. ??
Net als Jozef leer je welvaart te investeren in een toekomst met God. ??
Lees ter voorbereiding het wonderlijke verhaal van zeven vette en magere jaren in Genesis 41. ??)

Liturgie

Welkom
Zingen: Psalm 50: 7 en 11 (GK)
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 218 (LB) ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Gebed
Lezing: Genesis 41:1-24 (door Sietske van Esch)
Zingen: Lied 331 (Opwekking) ‘Breng dank aan de Eeuwige’
Lezing: Genesis 41:25-49 (door Sietske van Esch)
Zingen: Lied 553 (Hemelhoog) ‘Dank U, Heer, voor al wat leeft’
Lezing: Genesis 41:50-57 (door Sietske van Esch)
Preek
Zingen: Lied 349 (Weerklank) ‘Wil onze dank aanvaarden’
Dankgebed
Zingend gebed: Lied 436 (Opwekking) ‘Onze Vader’
Inzameling van de Gaven (Dorcas)
Zingen: Lied 425 (LB) ‘Vervuld van uw zegen’
Zegen