VERGETEN GEBEDEN BESTAAN NIET ?? Zondag kijken we naar een dag in het leven van Zacharias & Elisabet. Gewone gelovigen op leeftijd, maar via hen laat de schrijver wel iets moois zien van God! ??
Daarnaast mag Seth de eerste adventskaars aansteken, is er een kindmoment en mogen we zien hoe Gideon van Donkelaar gedoopt mag worden! ??

Liturgie

Welkom
Zingen: Lied 598 (LB) ‘Als alles duister is’
Aansteken Adventskaars (Door Seth van Esch)
Stiltemoment
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Zingen: Lied 1005 (LB) ‘Zoekend naar licht’
Gebed
Kindmoment (Door Antje Compaan)
Projectlied: ‘Wij bidden om verhalen’
Lezing: Lucas 1:5-25 (Door Opa Van Donkelaar)
Zingen: Psalm 141: 1-3 (GK)
Preek
Zingen: Lied 167 ‘Samen in de naam van Jezus’ (Opwekking)
Onderwijs bij de doop (Filmpje)
Doop van Gideon Jan Bob van Donkelaar
Amenlied: Lied 710 (Opwekking) ‘Gebed om zegen’
Aansteken Doopkaars (Door Harm Jan Leistra)
Voorbede- en dankgebed
Inzameling van de Gaven (Voor de Kerk)
Zingen: Lied 289 (LB) ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’
Zegen