GLORIA VOOR GOD! ?? Zondag 26 december vieren het kerstfeest verder op 2e Kerstdag. ?? Henk van de Kamp gaat voor en zal het hebben over een hooggestemd lied bij een laagbijdegrondse trog. Dat verhaal kan je terugvinden in Lucas 2:7-20 ✨⭐️ Welkom om live of later mee te kijken en fijne kerstdagen toegewenst! ✨⭐️

Liturgie

Welkom 
Stil moment
Openingsbelijdenis en zegengroet
Luisteren: Psalm 98: 1 en 4 (LB)
Gebed
Lezing: Lucas 2:1-20
Luisteren: ‘O kindeke klein’ (Sela)
Preek over Lucas 2:7-20
Thema: Gloria voor God bij de voederbak van zijn Zoon
Luisteren: ‘Kerstnacht boven Betlehem’ (Sela)
Het gebod van de Heer (Filippenzen 2:1-11)
Luisteren: Lied 193: 1, 2, 4, 6 en 7 (GK) ‘Dit is de dag die God ons schenkt’
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven (Voor de Kerk)
Luisteren: Gezang 50 (GK’06) ‘Ere zij God’
Zegen