ANDERS LEREN KIJKEN šŸ§ Soms lukt het je niet meer om van een gebeurtenis of voorwerp in het leven nog de waarde in te zienā€¦
In deze dienst hoor je dat God daar anders over kan denken en je anders wil laten kijkenā€¦

Liturgie

WelkomĀ 
Stiltemoment
Zingen
– Lied 632 (LB) ā€˜Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegevenā€™
– Lied 167 (Opwekking) ā€˜Samen in de naam van Jezusā€™
GebedĀ 
Het evangelie van Gods Wet
Zingen: Lied 912 (LB) ā€˜Neem mijn leven, laat het, Heerā€™
Lezing: Jeremia 32: 1-15 (door Emma Kolbeek)
Zingen: Psalm 85: 1, 3 en 4 (GK)
PreekĀ 
Zingen:Ā Psalm 127: 1 en 2 (DNP)
Voorbede- en dankgebed (Stilte & Onze Vader)
Inzameling van de Gaven (Platform Kerken Westerkwartier)
Zingen:Ā Lied 838 (LB) ā€˜O grote God die liefde zijtā€™
Zegen