Donderdag 23 februari: Marcus 1: 1-5

Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Er staat geschreven bij de profeet Jesaja:

‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit,
hij zal Je een weg banen.
Een stem roept in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!”’

En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden.

(NBV21)

Meer informatie over de 40-Dagentijd