Maandag 27 februari: Matteüs 4: 2,3    

Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’

(NBV21)

Meer informatie over de 40-Dagentijd