Dinsdag 28 februari: Matteüs 4: 4    

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

(NBV21)

Meer informatie over de 40-Dagentijd