Vrijdag 3 maart: Matteüs 4: 10-11       

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.

(NBV21)

Meer informatie over de 40-Dagentijd