Donderdag 2 maart: Matteüs 4: 8-9      

De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’

(NBV21)

Meer informatie over de 40-Dagentijd