Zondag 16 april: 1 Petrus 1: 13-16         

Erken omwille van de Heer het gezag van de overheden die door mensen zijn aangesteld: van de keizer als de hoogste autoriteit en van de gouverneurs, door hem afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God, want u moet u niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen.

Dit was de laatste dagtekst in het leesrooster.

(NBV21)

Meer informatie over de 40-Dagentijd