Dinsdag 11 april: 1 Petrus 1: 3     

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.

(NBV21)

Meer informatie over de 40-Dagentijd