Vrijdag 14 april: 1 Petrus 1: 8-9       

U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

(NBV21)

Meer informatie over de 40-Dagentijd