Klik op de datum om naar de stream te gaan.

Klik hier voor de 4in1 Regiodiensten

Erediensten 2023

Andere jaren: 202220212020


Zondag 21 mei 9:30 uur – Afscheid Pieter Kars van de Kamp

Zondag 21 mei 9:30 uur – Afscheid Pieter Kars van de Kamp

NIET ZONDER ONS! – Zondag nemen we afscheid van elkaar met de afscheidswoorden van Jezus. Die sprak Hij op een geheime locatie tot zijn leerlingen vlak voor zijn lijden en sterven. Het zijn woorden die veel zeggen over wie Hij voor ons is en wil zijn en ook wat ons als Zijn leerlingen mag kenmerken….

Zondag 14 mei 9:30 uur

Zondag 14 mei 9:30 uur

DE KERK ALS SPIEGEL VAN DE HEMEL – Moet de kerk ook iets doen om kerk te zijn? Mag je van de kerk en haar leden bepaalde prestaties verwachten? Paulus vertelt in de brief aan de Efeziërs hoe hij er tegenaan kijkt. De kerk is volgens hem een mysterie en spiegel van de hemel zonder…

Zondag 30 april 9:30 uur

Zondag 30 april 9:30 uur

NEE ZEGGEN IS OOK EEN OPTIE – Hoeveel ruimte is er bij jou in de kerk of thuis om nee te zeggen tegen het evangelie?Beetje vreemde vraag misschien, maar we gaan zondag kijken naar een tekst waarin Jezus die ruimte wel geeft…Dat doet Hij nadat een grote groep leerlingen afhaakt. Ze ergeren zich aan Zijn…

Zondag 16 april 9:30 uur

Zondag 16 april 9:30 uur

DIVERSITEIT: HOE GAAT DAT GOED? – Als ik nou eens homo was geweest? Dan had ik de bijbel vast anders gelezen dan nu. Als ik homo was geweest en ik zou heel erg verlangen naar een relatie van liefde en trouw, dan zou ik vooral die teksten hebben gelezen die gaan over liefde en trouw. Als…

Zondag 9 april 9:30 uur

Zondag 9 april 9:30 uur

GELOOF IN DE KERK VAN DE TOEKOMST – Op 1e zondag van Pasen gaat het in de dienst over het slot van het evangelie van Marcus. Wat daarin opvalt is dat de leerlingen na meerdere getuigenissen niet in de opstanding van Jezus geloven.Daarnaast hopen we het heilig avondmaal te vieren en is er een gastorganist…

Goede Vrijdag 7 april 19:30 uur

Goede Vrijdag 7 april 19:30 uur

DE GOD VAN HET LEVEN GEEFT DE GEEST – Op Goede Vrijdag staan we in de overdenking stil bij het moment dat Jezus zijn laatste adem uitblaast. De manier waarop Hij dat doet is bijzonder. Een van de Romeinse soldaten die erbij staat, komt daardoor tot het inzicht dat Jezus wel de Zoon van God…

Zondag 26 maart 9:30 uur

Zondag 26 maart 9:30 uur

LAAT ZIEN WIE JE ECHT BENT – We gaan de 40dagentijd verder met het luisteren naar een volgende gelijkenis van Jezus. Nu de minder bekende gelijkenis over twee verloren zonen… Met deze gelijkenis ontmaskert Jezus de ware aard van de Joodse leiders. Zij worden namelijk vergeleken met een zoon die ‘ja’ zegt, maar ‘nee’ doet….

Zondag 19 maart 9:30 uur

Zondag 19 maart 9:30 uur

4E ZONDAG VAN DE 40-DAGENTIJD – In deze missiondienst gaat Piet Abrahams uit Belhar/Leiden (Zuid -Afrika) voor. Hij zal preken over Amos 3: 2 en 8. Wanneer we daar God met Israel, zijn uitverkoren volk, horen praten door de mond van Amos, dan brengt ons tot het volgende: 1. Gods stem klinkt hard; 2. De…

Zondag 12 maart 9:30 uur

Zondag 12 maart 9:30 uur

LAAT HET HUIS GEVULD ZIJN – We gaan de 40dagentijd verder met het luisteren naar een volgende gelijkenis van Jezus. Dit keer gaat het over een horror-gelijkenis. Jezus noemt de hoorders een verdorven generatie en vergelijkt hen met een leegstaand huis waar een demon met zijn zeven slecht vrienden blijvend gaat wonen. Lees de gelijkenis…

Zondag 5 maart 9:30 uur

Zondag 5 maart 9:30 uur

BEGRAAF JE TALENT NIET – We gaan de 40-dagentijd verder met het luisteren naar een volgende gelijkenis van Jezus. Dit keer gaat het over de gelijkenis van de talenten.Gaat het hier om je gaven of gaat het om geld? En wat bedoelt Jezus met deze gelijkenis? Wat wil Hij dat je doet tot het moment…

Zondag 26 februari 9:30 uur

Zondag 26 februari 9:30 uur

OP ZOEK NAAR DE HEMEL – We beginnen de 40-dagentijd met het luisteren naar een gelijkenis van Jezus. Hij vergelijkt het koninkrijk van de hemel met een zakenman die op zoek is naar mooie parels. Maar voor wie is deze gelijkenis bedoeld? Voor de leerlingen, menigte of de farizeeën? En wat betekent de gelijkenis (voor…

Zondag 5 februari 9:30 uur

Zondag 5 februari 9:30 uur

VERLIES JEZUS NIET – Lijken op Jezus en het volgen van Jezus brengt lijden met zich mee. Dit heeft Jezus zelf gezegd en dat zie je ook terug in het leven van de eerste gemeentes. Zondag kijken we wat dit betekent voor vandaag. Dat doen we aan de hand van een uitspraak van Paulus in Filippenzen…

Zondag 22 januari 9:30 uur

Zondag 22 januari 9:30 uur

GOD ZORGT VOOR ZIJN WOORD – De laatste preek van Pieter Kars van de Kamp ging over de tranen van Elisa. Deze zondag gaat het over zijn voorganger Elia. We kijken naar z’n eerste optreden in een tijd dat het goed gaat met sraël, maar God vergeten wordt. God laat zien wat echt belangrijk is…


Andere jaren: 202220212020

4in1 Regiodiensten 2023

Andere jaren: 20222021Andere jaren: 20222021